Op.Dr. Kubilay Kemertaş'ın Özgeçmişi

kubilay-Doğum 1964, İstanbul
-1970-1973:  Trabzon Kanuni Süleyman İlkokulu
-1973-1975:  Beşiktaş Barbaros İlkokulu
-1975-1982:  İstanbul Erkek Lisesi
-1982-1988:  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp (Çapa) Fakültesi
-1989-1990:  Zorunlu Hizmet - Konya Ilgın Sağlık Ocağı
-1990-1995:  Genel Cerrahi Uzm. Eğitimi - İstanbul Üniv. İstanbul Tıp (Çapa) Fakültesi
-1993        :    Askerlik Hizmeti - Manisa Askeri Hastanesi
-2000        :   Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Eğitimi - İstanbul Tıp Fakültesi
-2003-2004:  Öğretim Görevliliği - Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
-1995-Halen: Genel Cerrahi Uzmanlığı - İstanbul Florence Nightingale Hastanesi

Mesleki özel çalışma alanları; anal bölge hastalıkları (hemoroid, anal fissür,perianal fistül), laparoskopik cerrahi ve robotik cerrahidir. Türkiye' deki ilk robotik genel cerrahi ameliyatını yapan ekip içinde yer almıştır.
Halen Florence Nightingale Hastanesi'nde görevine devam etmekte olan Kubilay Kemertaş, Eczacı Nalan Kemertaş ile evlidir,  Almanca ve İngilizce bilmektedir.


Yayınları ve bildirilerinden örnekler:
-Fidan N, Dinçağ A, Kemertaş K, Dizdaroğlu F: Deneysel ince barsak obstrüksiyonunda somatostatin kullanımı. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 1: 82-84, 1993
-Türel 0, Ertekin C, Günay K,Kemertaş K,Güloğlu R: Künt ve penetran ekstrahepatik safra yolu yaralanmalarına cerrahi yaklaşım. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 1: 137-140, 1993
-Fidan N,Kemertaş K,Dinçağ A, Dizdaroğlu F: Stres ülserinde somatostatin önleyici ve tedavi edici etkisi (Deneysel çalışma). Ulusal Cerrahi Dergisi, 10: 81-85, 1994
-Günay K, Taviloğlu K, Kemertaş K, Eskioğlu E, Türel 0: Künt karaciğer yaralanmaları, 278 olgunun değerlendirilmesi. Ulusal Travma Dergisi, 1: 1-6, 1995
-Ertekin C, Kemertaş K,Günay K, Güloğlu R: Akut pankreatit. Ulusal Travma Dergisi,1: 14-21, 1995
-Kemertaş K,Ertekin C, Güloğlu R, Günay K, Özden İ: Sıçanlarda oluşturulan akut pankreatit modelinde solunum sistemi komplikasyonlarının incelenmesi. Ulusal Cerrahi Dergisi, 12: 167-173, 1996
-Ertekin C, Güloğlu R, Kemertaş K, Günay K, Taviloğlu K, Çevikbaş U: Akut pankreatitte gelişen solunum sistemi komplikasyonlarının önlenmesinde octreotidin etkileri. Çagdaş Cerrahi Dergisi, 10: 200-202, 1996
-Akpınar B, Sağbaş E, Güden M, Kemertaş K, Sönmez B, Bayındır 0, Demiroğlu C : Acute gastrointestinal complications after open heart surgery. Asian Cardiovascular & Thoracic Annals, 8-2: 109-113,2000
-Özmen V, Müslümanoğlu M, İğci A, Dibekoğlu C, Kemertaş K, Dağoğlu T, Bozfakioğlu Y, Parlak M, Keçer M, Ünal M: 35 yaştan küçük meme kanserleri. XI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya-Türkiye, Mayıs 28- Haziran 2 1995
-Müslümanoğlu M, Kemertaş K, Güral N, Özmen V, İğci A, Dibekoğlu C, Bozfakioğlu Y, Dağoğlu T, Parlak M, Keçer M, Ünal M: Meme kanserinde T -helper, T -supresor ve bunların oranı ile tümorün agresivitesini gösteren parametreler arasında ilişki var mıdır? XI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya- Türkiye, Mayıs 28- Haziran 2 1995
-Müslümanoğlu M. Kemertaş K, Güral N, Özmen V, İğci A, Bozfakioğlu Y, Dağoğlu T, Parlak M, Keçer M, Ünal M: Meme kanserinde flowsitometrinin prognostik önemi. XI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya- Türkiye, Mayıs 28- Haziran 2 1995
-Müslümanoğlu M, Bilir A, Özmen V, Kemertaş K, İğci A, Dağoğlu T, Parlak M, Bozfakioğlu Y, Keçer M: Meme karsinomlarında thymidine labeling index (TU)' in prognostik önemi. XI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya-Türkiye, Mayıs 28- Haziran 2 1995
-İğci A, Özmen V, Müslümanoğlu M, Kemertaş K, Kebudi A, Dağoğlu T, Bozfakioğlu Y, Keçer M, Parlak M, Ünal M: Evre III meme kanserinde neoadjuvan kemoterapi operabiliteyi etkiler mi? XI. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya- Türkiye, Mayıs 28- Haziran 2 1995
-Kemertaş K, Ertekin C, Özden İ, Güloğlu R, Kurtoğlu M: Akut pankreatitte gelişen solunum sistemi komplikasyonlarının önlenmesinde octreotid ve allopürinolün etkileri. 2. Uluslararası Katılımlı Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, İstanbul- Türkiye, Eylül 21-22 1995
-Kemertaş K, Özden İ, Ertekin C, Güloğlu R, Kurtoglu M: Sıçanlarda oluşturulan akut pankreatit modelinde solunum sistemi komplikasyonlarının incelenmesi. 2. Uluslararası  Katılımlı Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, İstanbul-Türkiye, Eylül 21-22 1995
-Akpınar B, Sanisoğlu İ, Güden M, Kemertaş K, Saracık H, Sönmez B: Açık kalp cerrahisi sonrası görülen G.i.S. komplikasyonlarının morbidite ve mortalite üzerine etkisi. 5. Ulusal Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya- Türkiye, Ekim 20-24 1998
- Kemertaş K, Dibekoğlu C, Akıncı A, Balcı C,Öz M: Spontan karaciğer rüptürü.
5. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Kuşadası-Türkiye, Ekim 9-13 2001
- Akıncı A, Dibekoğlu C, Kemertaş K, Balcı C, Bilgin Y, Klor HU: ERCP ve endoskopik papillotomi öncesi ve sonrasında ekzokrin pankreas fonksiyonu. 5. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Kuşadası-Türkiye, Ekim 9-13 2001  
-Akin B, Uraz S, Akün E, Dibekoğlu C, Kemertaş K, Ayanoğlu Ö, Yüzer Y, Tokat Y: Karaciğer nakillerinde faktör VII kullanımı. 22. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. The Turkish Journal of Gastroenterology Vol 16, Suppl 1, Sayfa 99, Malatya 2005

İletişim Bilgileri

  • Çağrı Merkezi: 444 0 436
  • Tel: 0212 375 6565

Op.Dr. Cengiz Dibekoğlu

Op.Dr. Kubilay Kemertaş

444 0 GFN

florance

Free Joomla templates by Ltheme