Reflü hastalığının sebepleri

Genellikle birden fazla sebep vardır. En önemliler;
1)   LES (alt özofagus sfinkteri) Yetmezliği
2)   Mide fıtıkları(Hiatal Fıtıklar)
3)   Mide boşalım bozukluğu
4)   Yemek borusu kasılma bozukluğu

LES Yetmezliği
lesBelkide en önemli reflü önleme mekanizması LES tir. Yemek borusunun mide ile birleştiği kısımda yer alır ve bir kas mekanizmasıyla devamlı kasılmış vaziyette durur. Yemek yediğimiz zaman açılarak yediklerimizin mideye geçmesine izin verir ve sonrasında tekrar kasılarak yemek borusunun alt kısmını kapatır. Böylece mideden yemek borusuna geri kaçışı önler. İşte bu LES denilen kasın bazı fonksiyon bozukluklarında mide içeriği yemek borusuna geri kaçabilir. Fonksiyon bozukluğu olarak ya yeterli kuvvette kasılamaması ve/veya kasılmış LES in gereksiz yere gevşemesi gösterilmektedir

 

Mide Fıtıkları( Hiatus Fıtığı)
midefitigiDiğer bir sebepte mide fıtığıdır. Mide fıtığı midenin normalde olması gereken diafram altında hareket edip diafram üzerine çıkmasına denilir. Diafram karın ve göğüs boşluklarını birbirinden  ayıran  tabaka şeklinde bir kas yapısıdır. Yani mide fıtıklarında midenin bir kısmı ve bazen tamamına yakını göğüs boşluğuna ve kalbin yanına doğru hareket eder. 2 tipi mevcuttur: Sliding ve paraözofageal tipler. Reflüye nasıl yol açtığı kesin olarak bilinememesine rağmen bazı mekanizmalar düşünülmektedir. Varlığında her zaman reflü olacağı düşünülmemelidir. Mide fıtığı olup reflüsü olmayan çok hasta vardır ama yinede reflü hastalığı olanların çoğunluğunda mide fıtığı da olaya eşlik eder.

Mide fıtıklarının reflüye birkaç yolla sebep olduğu düşünülüyor.

Bir tanesi HIS açısı denilen mide yemek borusu bileşkesindeki açılanmayı bozduğuna dair görüştür. Bu açı yemek borusunun mideye eğimli girişiyle oluşur. (Yani yemek borusu mideye dik olarak değil eğimli olarak girer.) Böylece yemek borusu duvarıyla mide duvarı arasında oluşan doku da bir kapak görevi yapar.(Bkz. Şekil) Yani bir çek-valf gibi çalışır. Mide fıtıklarında bu açı bozulur ve valf yapısı ortadan kalkar. Bunun sonucunda da yemek borusuna kaçak olur.

midefitigi2İkinci düşünülen yol ise diafram hizasında bulunması gereken LES in yukarıya kaymasıdır. Diafram göğüs ve karın boşluğunu ayıran kas tabakasıdır. Normalde yemek borusu diaframı delip geçtikten sonra mideyle birleşir. Tam deldiği noktada diafram yemek borusunu sıkıca sarar ve burada bulunan LES in yarattığı kasılmayı destekler. Yani , LES basıncı = kendi kasılması+ diafram kasının kasılması demektir. Mide fıtığında bu kuvvetlerden birisi kaybolur ve LES daha zayıf kasılmaya başlar. Diaframın LES e yardımı azaldığı için de yemek borusuna kaçak olur. (BKZ Şekil)

Üçüncü yol ise; fıtıklaşan midenin üst kısmı asit kapanı gibi davranır. Yani asit daha dar bir alanda sıkışıp kalır ve yemek borusuna daha fazla basınçla geri dönebilir.

İşte bu nedenlerden dolayı mide fıtıkları reflü oluşmasında önemli bir etkendir. Şunu unutmayalım: Her mide fıtığı reflü hastalığı yapmaz ama mide fıtığına bağlı reflü varsa tedavi genellikle cerrahidir.

Mide Boşalım Bozukluğu
Bazı reflü hastalarında mide boşalımı normale göre yavaştır. Yani yemekler ve mide içeriği mide içinde daha uzun süre kalmaktadır. LES in anlamsız ve zamansız gevşemelerinde mide içi basıncının yüksekliği bir etkendir. Mide dolu olduğu zaman LES zaman zaman gevşemeler gösteriyor. Bu da midesi geç boşalanlarda mide içi basıncının  daha uzun süre yüksek olacağını ve  daha sık LES gevşemeleri olacağını gösteriyor. Mide boşalım yavaşlığı reflü hastalarının yaklaşık % 20 sinde görülebilir.

İletişim Bilgileri

  • Çağrı Merkezi: 444 0 436
  • Tel: 0212 375 6565

Op.Dr. Cengiz Dibekoğlu

Op.Dr. Kubilay Kemertaş

444 0 GFN

florance

Free Joomla templates by Ltheme