Safra Kesesinin Yapısı ve İşlevi

SafraKAnatomiSafra kesesi, karaciğerin alt bölümüne yapışmış olarak bulunan torba şeklinde bir organdır. Sistik kanal denilen bir kanalla ana safra kanalına (koledok) açılır. Safra kesesinin görevi safra üretmek değildir. Safra, karaciğer tarafından üretilen ve sindirimde önemli görevi olan bir salgıdır. Karaciğer tarafından üretilen safra, safra kesesi içinde depolanır ve gerekli olduğu zaman safra kesesinin kasılması sonucu safra kanallarından geçirilerek sindirim işleminde rol almak üzere onikiparmak bağırsağına (duodenum) akıtılır. Erişkin bir insan vücudu günde yaklaşık 700 ml safra üretir. Safranın, barsaklarda yağları çok sayıda küçük damlacıklara ayırmak, yağ sindiriminin son ürünleri ile yağda çözünen vitaminlerin (A, D, E, K vitaminleri) emilimini kolaylaştırmak gibi sindirime yardımcı olan ve örneğin hemoglobinin bir parçalanma ürünü olan bilirubin gibi bazı önemli kan yıkım ürünlerinin vücuttan atılmasını sağlayan görevleri vardır. Safra ayrıca bağırsağa gelen mide asidi sebebiyle asidik karakter kazanmış besin karışımını nötralize eder. Antiseptik özelliğiyle zararlı bakterileri öldürür.

Op.Dr. Cengiz Dibekoğlu

Op.Dr. Kubilay Kemertaş

Free Joomla templates by Ltheme