Barrett özofagus

Barret özofagus nedir?

Barret özofagus reflü sonrası yemek borusunun alt kısmındaki normal mukozanın atipik mide-barsak mukozasıyla yer değiştirmesidir. Barret özofagus premalign denilen bir durumdur. Yani kansere sebep olabilir. Barrett olan hastaların normal insanlara göre yemek borusuna yakalanma riski 30-125 kat daha fazladır. Barret oluşmasının nedeni reflü hastalığıdır. Reflü sonrası yemek borusunda yanık oluşur. Yanığın iyileşmesi esnasında da yanlış mukoza oluşur. Bu duruma intestinal metaplazi denir.

Barret nasıl teşhis edilir?

Barret patolojik olarak teşhis edilmelidir. Şüpheli reflü hastalarında endoskopi esnasında yemek borusunun son kısmından parça alınmalıdır ve bu parça patolog tarafından incelenmelidir. Barret tanısı konulan hastalar bundan sonra sıkı bir tedaviye ve takibe alınmalıdır.

Bazen Barret teşhisi zor olabilir. Özellikle sınırlı ve küçük bir alanı tutuyorsa. Bu durumda endoskopi esnasında yemek borusunun alt tarafına metilen mavisi denilen bir boya sürülür ve bu displazi denilen kansere ön ayak olacak yerleri gösterebilir. Bu tekniğe kromoendoskopi denilir.

Displazi

displazi

Displazi denilen durum gelişmişse kanser gelişme ihtimali çok yüksektir. Displazi kanser benzeri bir durumdur fakat kanser gibi doku içinde derinleşme ve metastaz yapma yeteneği henüz yoktur. Fakat zamanla kansere dönüşme ihtimali yüksektir. O nedenle sık kontrollerde patolojik incelemeler önemli. Displazi gelişimi yakından takip edilmelidir.

Displazi Gelişmiş İse Ne Yapılmalıdır?

 Burada da displazinin derecesi önemlidir.

  • Displazi benzeri atipi var ise: Yoğun asit baskılama tedavisi ve endoskopik kontroller gerekli
  • Düşük dereceli displazi: Antireflü tedavisi(İlaç veya Cerrahi) ve yıllık endoskopik kontroller
  • Yüksek dereceli displazi: Antireflü tedavi ye ek uygun diğer tedaviler. Bu ek tedaviler yemek borusu alınmasına kadar gidebilir.

Barret Tedavisi

Tedavinin en önemli kısmı cerrahidir. Barret hastalarının hastalığının daha fazla ilerlememesi için Nissen fundoplikasyonu önerilmektedir. Barret oluştuktan sonra gerilemez ama en azından ameliyat onun daha da ilerlememesini sağlamış olur. Amerika’ da yapılan araştırmalarda son yıllarda Barret’e bağlı kanserlerde artış olduğu saptanmış. Bu nedenle Barret’e bağlı kanserler önlenebilir türden kanserlerdir. Olmadan reflü tedavisiyle engellenebilir.

Şunu unutmayalım. Ameliyat oluşmuş Barrett’i iyileştirmez. Fakat ilerlemesine ve kansere dönüşmesine engel olabilir. Bu nedenle Barret özofagus oluşmasına izin vermeden reflü hastalığının tedavisini yapmak  çok önemlidir!!!!!!

İletişim Bilgileri

  • Çağrı Merkezi: 444 0 436
  • Tel: 0212 375 6565

Op.Dr. Cengiz Dibekoğlu

Op.Dr. Kubilay Kemertaş

444 0 GFN

florance

Free Joomla templates by Ltheme